אביעה חידות

דרג פריט זה
(6 הצבעות)

1. חידה: היורד, ש"כל הכבודה" שלו הוחרמה במכס - לא נענש, אלא העניש את מחרים-הנכס, והיה צוות-המוכסים מהלל ומלכם מיילל.

2. מנין שגם אברהם וגם שרה לא יכלו להוליד רק "בעזרת השם"?

3. בשני מקומות בפרשתנו מצינו "אנשים מעופפים" ואחד מהם אסטרונאוט. הידעת?

א. אברם, הוא היורד למצרים, שהטמין את "כבודתו" - הלוא היא שרה – בתיבה; וכשתבעו המצרים את המכס, פתחו וראו אותה [רש"י ד"ה "ויהי כבוא אברם" יב, יד]. אברם לא נענש, אך פרעה, שהיה מחרים המכס, לקה בנגעים גדולים. צוות המוכסים היה מהלל: "ויהללו אותה אל פרעה – היללוה ביניהם, לומר הגונה זו למלך" [רש"י ד"ה "ויהללו אותה אל פרעה" יב, טו], ומלכם פרעה, היה "מיילל": "מה זאת עשית לי..."?

ב. לפי המדרש, הוציא הקב"ה את אברם החוצה ואמר לו: "אברם – אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. שרי - לא תלד, אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל". הרי, ששניהם לא יכלו להוליד אלא "בעזרת השם" (בעזרת השם שלהם, שהתחלף) [רש"י ד"ה "ויוצא אותו החוצה" טו, ה].

3. ה"איש המעופף" הוא שמאבר מלך צבויים: "שם אבר לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקב"ה" [רש"י ד"ה "שמאבר" יד, ב], וה"אסטרונאוט" הוא אברהם, שהוציא אותו ה' מחֲלָלוֹ של עולם, והגביהו "למעלה מן הכוכבים" [רש"י ד"ה "ויוצא אותו החוצה" טו, ה].

 שימו לב:

ישנן עוד חוברות בנושא פסח
החוברת ראשונה מכילה פרקים א' עד ה' !
שנת הוצאה
2011
מספר חלקים
כרך אחד
מספר עמודים
444
סוג כריכה
כריכה קשה
קהל יעד
תלמידים ומורים כאחד
הערות
כל פרקי המשנה מופיעים בתחילת כל חוברת.
דפי עבודה לכל משנה ומשנה.
בחוברת  מגוון משימות ושעשועים מתוך החומר להנאתם של הזריזים בהם יוכלו להשתעשע ולתרגל.
קרא 4405 פעמים